בלוג

תנועת הצופים העבריים בישראל

03/2017

מטרות הארגון:

תנועת הצופים העבריים בישראל, הוקמה בשנת 1919 כתנועת נוער ציונית, המקימה ומפתחת מרחבי חינוך צופי, חוויתי, בלתי פורמאלי, למגוון קהילות בכל רחבי הארץ. תנועת הצופים מחנכת את חניכיה ומעודדת את בוגריה, להיות אזרחים מעורבים המקיימים הלכה למעשה את מידות הצופה וההבטחה הצופית. תנועת הצופים פועלת להעמקת הזהות היהודית –ישראלית המשלבת בין המורשת של העם היהודי על מגזריו השונים לבין התרבות וההוויה המתגבשים במדינת ישראל (מתוך הייעוד)
פעילות תנועת הצופים מושתתת על רוח התנדבות ומחויבות של בני הנוער המקיימים פעילות במסגרת 216 שבטי התנועה בכל רחבי הארץ מקריית שמונה ועד אילת. פעילותם של החניכים בתנועת הצופים מתקיימת על בסיס שבועי במפגש של החניכים המקיימים פעילות חינוכית חוויתית בקבוצות קטנות, פעמיים בשבוע, לצד טיולים משותפים להכרת הארץ, סמינרים ופעילות המתקיימת במסגרת מחנות הקיץ שביערות.
הפעילות של השבטים מנוהלת על ידי 16 הנהגות אזוריות (צפון, חיפה, הדרור, החורש, השחר, הצוק, ת"א*2 , ר"ג, דן, החוף, ירושלים יהודה, שורק, איילון, דרום)
כל הנהגה מנוהלת על ידי מרכז/ת הנהגה שכירים ולצידם מלווים / רכזים האחראים על הפעילות החינוכית ועל ליווי השבטים והחניכים שתחת אותה הנהגה. צוות הרכזים בכל הנהגה כולל: רכזי הדרכה המטמיעים תהליכי רוחב, רכז/ת לתחום שילוב ילדים עם מוגבלויות, רכז/ת תוכן המובילים את תחום הזהות יהודית דמוקרטית.
תכנית ההדרכה המלווה את פעילות תנועת הצופים "המסע בצופים" מותאמת לכל שכבות הגיל ומלווה את החניכים מכיתה ד' ועד י"ב. המסע בצופים מורכב מחמישה תחומי ליבה השזורים כולם בכל שכבות הגיל בהתאמה ומהווים את הלב הערכי של תנועת הצופים. כל תחום נקרא שביל מרכזי והם: שביל זהות יהודית – ישראלית, שביל הדמוקרטיה, שביל האחריות החברתית, שביל הצופיות ושביל כישורי החיים.
כלל הפעילות הצופית נתמכת על ידי רשת מקצועית של מתנדבים ואנשי חינוך. המתנדבים מלווים את הפעילות בכל הרמות והדרגים כאשר לכל דרג שכיר המוביל את הפעילות הצופית מוצמד דרג מתנדב או וועדת מתנדבים.
במסגרת פעילותה של תנועת הצופים פועלים צופים דתיים – עדת הצופים. הצופים הדתיים מאפשרים לכל נער שומר מצוות להשתייך לתנועת הצופים בלי קשר למוצאו ולדעותיו הפוליטיות והרוחניות. הפעילות הצופית במסגרת עדת הצופים מתקיימת תוך שימת דגש על גשר בין הדתיים לשאינם דתיים. הצופים הדתיים, פועלים במסגרת הנהגות תנועת הצופים האזוריות שותפים למפעלי התנועה השונים, מחנות, טיולים וסמינרים, לצד פעילות ייחודית. הם מחנכים לערכי הצופיות ולחיים ע"פ מידות הצופה מתוך תפיסה שאלה ערכים יהודיים במהותם.
בתנועת הצופים כיום פועלים 11 שבטים 'דתיים' המקיימים את פעילותם תחת ההנהגות האזוריות ומשלבים כוחות על מנת לאפשר פעילות האחד לשני מבלי לפגוע ועוד 3 שבטים מעורבים בהם חניכים חילוניים ודתיים מקיימים את הפעילות יחדיו.
תנועת הצופים מטפחת חיים קבוצתיים, דמוקרטיים ושואפת לשינוי פני החברה, לשמירה על כבוד האדם וחירותו, תוך יצירת מכנה משותף וערבות הדדית בין שונים שווים בחברה הישראלית. מתוך כך תנועת הצופים מהווה מרחב בטוח בו מאפשרים לכל חניך לפתח את יכולותיו ולהיות אזרח תורם ונתרם בחברה.
כיום, בתנועת הצופים פועלים כ- 80,000 חניכים ב- 216 שבטים: ילדים ובני נוער, מהמרכז והפריפריה, וותיקים ועולים חדשים, חילוניים ודתיים, צעירים עם מוגבלויות ונוער במצבי סיכון.
תנועת הצופים משלחת כ- 500 צעירים, ש"שינים, חברי שנת שרות הפועלים במסגרות עירוניות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית

טלפון – 03-6303660

דוא"ל – lishka@zofim.org.il

אתר אינטרנט – http://www.zofim.org.il/

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2021 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE