בלוג

קהילת הדר בחיפה

03/2017

יעדי הארגון :

מנהלת חברתית המובילה שינוי בתחומים שונים בשכונת הדר בחיפה
מתוך חזון ליצור
שכונת מגורים אטרקטיבית למשפחות צעירות, המטפלת בצרכי כל תושביה ומהווה מרכז תרבותי עירוני.
שכונת הדר בחיפה שוכנת בלב העיר ומשך שנים הייתה מרכז העיר, תרתי משמע.
מסוף שנות ה- 70 שינתה השכונה, המונה כ- 40,000 תושבים, את פניה. תושבים בעלי יכולות סוציו אקונומיות גבוהות, עזבו. כיום, הרוב המכריע של תושבי השכונה משתייך לשכבות המוחלשות. האוכלוסייה מורכבת מרוב שלל עולים חדשים מחבר העמים ומאתיופיה, ולצידם חרדים, אוכלוסייה ערבית מגוונת, כולל פליטים מכפרים ערביים בארץ, מרשות הפלסטינית ומדרום לבנון, ותושבים וותיקים. השכונה מתמודדת עם מגוון של קשיים: קשיים ביצירת מרקם של חיים קהילתיים, הזנחה חיצונית של השכונה, תחושה של ביטחון אישי ירוד של התושבים, חוסר זהות וניכור חברתי.
בשנת 2005 הוקמה מנהלת חברתית, קהילת הדר חיפה , לשיקום שכונת הדר על כל רבדיה.
מטרות עיקריות:
1.קדום שכונת הדר, חיפה, על כל רבדיה.
2. ניהול מתנ"ס- מרכז קהילתי בשכונת הדר בחיפה, פעילות קהילתית בקרב האוכלוסייה בישראל בתחום הרשות המקומית על כל רבדיה.
זה עשור, בהובלת קהילת הדר, הדר נמצאת בתהליך של התחדשות.
התחדשות חברתית: על מנת לשקם את המרקם הקהילתי בשכונת הדר קהילת הדר פועלת להבאת קהילות צעירות משימתיות להדר מתוך הבנה כי הוספת מסה משמעותית של צעירים איכותיים אשר יהוו דמויות משמעותיות,, ושילובם בחיי השכונה תוך השלמת הנדבך הסביבתי, ימשוך פעילויות נוספות וכך ייצור חיים תוססים שיפתחו ויטפחו את השכונה. נכון להיום כ- 500 צעירים גרים בשכונה במסגרת קהילות או התארגנויות שונות: קיבוץ המחנכים העירוני תנועת "דרור- ישראל", כפר הסטודנטים, קהילת אקדמאים, בוגרי כפר הסטודנטים , הגרעין התורני של רשת "שעלי תורה", קהילת בוגרי מכינת רבין, קהילת בוגרים של תנועת "השומר הצעיר", קהילת בוגרי של תנועת "מחנות העולים" ועוד. (ראה נספח).
כמו כן, קהילת הדר עוסקת בפיתוח שירותים חדשים רב תרבותיים לרווחת תושבי הדר: מרכז לגיל הרך "מעגלים", בית הצעירים, מרכז הנוער הרב תחומי, מרכז הנוער יודפת למגזר הערבי, מרכז ליועץ אדריכלי ועוד. המסגרותת פתוחות בפני כלל תושבי הדר יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, וותיקים ועולים חדשים.

מתוך ממצאי מחקר של מכון "דו עת" אשר בוצע בהדר בשנת 2015, ביוזמת קרן שחף, ובחן תהליכים של התחדשות של שכונת הדר בעשור האחרון "ניתן לראות כי בסה"כ פותחו בהדר כ 40 שירותים קהילתיים ב 10 השנים האחרונות, מתוכם כ 32 כפועלים גם היום. ב 25 יוזמות הייתה מעורבות ישירה של חברי הקהילות המשימתיות בהקמה או בהפעלה. היקף הפעילות ומגוון התחומים מעידים על העשייה האינטנסיבית בתחום הקהילתי בשכונה. "
המציאות בשכונת הדר ייחודית ברמה ארצית:
הן בשל מורכבות ,רב גוניות של האוכלוסיות המאכלסות אותה בעיקר אוכלוסיות מוחלשות אשר גרים זה לצד זה בסבלנות וכבוד הדדי. וחברי קהילות צעירות מכל מגוון הקשת חברתית – פוליטית. לכל קהילת צעירים זהותת ואידאולוגיה משלה אשר לעתים נוגדת את האידאולוגיה של קהילת צעירים אחרת ויכולה להביא לניכור בין הקהילות השונות לדוגמא בין הגרעין התורני וקיבוץ המחנכים העירוני בוגרי הנוער העובד והלומד אשר מגובה בהתייחסות סטיגמטית אחת כלפי השנייה.
לפני 8 שנים קהילת הדר יזמה והובילה תהליך של היכרות מעמיקה וקירוב לבבות בין קהילות צעירים השונות, התהליך הוליד מיזמים שונים כגון, בית מדרש קהילות המאפשר שיח בין דתיים וחילוניים, מועצת השכונה המאגדתת תושבי הדר חילוניים, דתיים לאומיים, חרדים, ערבים, עולים חדשים.

טלפון : 046662700

 דוא"ל : kehilathadar@hadarhaifa.org.il

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2021 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE