בלוג

סטודנטים למען סטודנטים

03/2017

מטרות הארגון:

הקרן "סטודנטים למען סטודנטים" הוקמה על מנת לגייס תרומות לצורך מלגות ותשלום למתרגלים לשם עזרה בלימודים של בני העדה האתיופית ב"רופין". (הקרן עוזרת גם במקרים יוצאי דופן, על פי בקשת דיקן הסטודנטים, גם לתלמידים נזקקים שאינם בני העדה.) מתוך ראיה חברתית ובהתנדבות מלאה, הביעו סטודנטים מצטיינים את נכונותם להנחות קבוצות לימוד לקראת הבחינות. המשתתפים בקבוצות לימוד אלו משלמים עבור התרגול (60 ₪) וסכומים אלו מועברים לקרן.

כל (100%) הכסף הנאסף מתרומות או מהנחיית הקבוצות מועבר לקרן ללא הפרשה כלשהי לניהול או למטרות אחרות. השימוש בסכומי הכסף הוא למתן מלגות אישיות לתלמידים ולמימון שיעורי עזר הניתנים על ידי מתרגלים מקצועיים (מעבר לתרגול הישיר הניתן על ידי משתתפי הפרויקט).

התרומות לקרן נעשות דרך גזברות המרכז האקדמי רופין והן מוכרות לצרכי מס.

טלפון- 09-8983025

דוא"ל- yassour@ruppin.ac.il

אתר אינטרנט- https://www.ruppin.ac.il/pages/hp.aspx

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2021 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE