בלוג

ניצנים: יהדות – ציונות – ישראליות

03/2017

מטרות הארגון:

כיום, ניתן לומר שהחברה הישראלית מפולגת לתתי קבוצות ולשבטים רבים, אנו עדים לתחושה של ניכור ולעיתים תחושה של חוסר שייכות וידע בסיסי בכל הקשור למורשת ולתרבות היהודית העשירה והמגוונת שהתפתחה במשך הדורות, אין ממש שיח מכבד בין קבוצות שונות. להבנתנו, ניתוק מהמורשת העשירה והמגוונת, מתחושת השייכות למקום וליצירה התרבותית המשותפת בארץ, עלול לרדד את השיח המשותף של החברה במדינה ואף לפגוע בחוסנה החברתי של מדינת ישראל.
ניצנים שואפת להחזיר למנגנון הציבורי, באמצעות רשויות מקומיות, את האחריות על עיצוב וטיפוח התרבות היהודית הפלורליסטית ואת המחויבות ליצור שיח בין מגזרי של שותפות לאורך זמן המאפשר תהליכי דיאלוג, שיח, מפגש היכרות ובין ציבורים שונים.
אנו פועלים ליצירת חיי קהילה תוססים מבחינה תרבותית חברתית וקהילתית ויצירת מסגרות לשיח דיאלוגי ולמידה משותפת בין קבוצות שונות.
ערכים:
שוויון ערך האדם (כבוד לאדם, לאחר, לשונות), אוריינות יהודית (לימוד), צדק, אחריות אישית וחברתית, קהילתיות (ערבות הדדית), שותפות, דמוקרטיה, מקצועיות.
חזון ניצנים:
טיפוח, חיזוק והעשרה של ההיבט היהודי- ישראלי ברשויות המקומיות והצמחת קבוצות וקהילות המקיימות שיח ודיאלוג ביניהם ומרגישים בעלות ומחויבות עמוקה לתרבות היהודית-ישראלית על מכלול גווניה וערכיה.
ייעוד העמותה:
ברמה היישובית- ביסוס והטמעת חינוך, שותפות, דיאלוג על בסיס ערכי התרבות היהודית-ישראלית כסדר יום יישובי.
ברמה הארצית- יצירת מסה קריטית של רשויות שבהן פועלת תכנית ניצנים לאורך זמן.
קהלי יעד:
א. רשויות מקומיות – אלה החברות ברשת ניצנים ואחרות המהוות פוטנציאל לכניסה לרשת.
ב. החברה הישראלית- מאות מתנדבים ופעילים חברתיים בתשע רשויות החברות ברשת קהילות ניצנים חילוניים, רפורמיים קונסרבטיביים, מסורתיים, דתיים לאומיים, חרדים, עולים חדשים וותיקים וכל מנעד קשת הזהויות השונות של תושבי הרשויות.
ג. הצוותים המקצועיים של התכניות היישוביות והמנהיגות המתנדבת והמקצועית ברשויות.
בשנת 2016 השתתפו למעלה מ-71,000 משתתפים במגוון התכניות והפעולות בתכניות היישוביות. טווח החשיפה של מיזמי ניצנים מגיע לכ-100,000 בשנה.
דרכי פעולה:
• התכניות היישוביות ברשויות המקומיות, מובלות על ידי צוות עובדים מצומצם היוזם שותפויות מערכתיות ושיתופי פעולה בפעילויות במערכות ומסגרות התרבות החינוך הפורמלי, החינוך הבלתי פורמלי- קהילתי ובמרחב הציבורי-קהילתי.
• צירי התוכן של הפעילויות כוללות בין היתר: קבוצות ללימוד ואוריינות, קבוצות לקידום שיח ודיאלוג בין קבוצות ומגזרים שונים, פעילויות סביב לוח השנה ומעגל החיים היהודי -ישראלי, אחריות וצדק חברתי ופעילויות לקידום תרבות יהודית-ישראלית עשירה מגוונת ורלוונטית לחיינו בישראל ופיתוח והעצמת המנהיגות מקצועית ומתנדבת מתוך אמונה בפיתוח ההון האנושי ברשות שיהוה את העוגן המרכזי לקיימות התכנית לאורך זמן.
• בכל התכניות היישוביות מתקיימות ונוצרות מדי שנה מאות פעילויות ותוכניות הפונות למגוון קהלי יעד; עשרות קבוצות לימוד ושיח דיאלוגי על בסיס ארון הספרים היהודי-ישראלי כחלק מקידום שיח בין מגזרי של המנהיגות המקומית. אירועים סביב מעגל החיים החגים ומועדים, פסטיבלים בתחום היהדות הישראלית, קבלות שבת אזוריות, כחלק מיצירת מסורות יהודיות-ישראליות בקהילה, בתי מדרש לאמנים, מוסיקאים ויוצרים , תכניות בר/ת מצווה ועוד…

טלפון- 025478249

דוא"ל- nitzanim@kehilot-nitzanim.org.il

אתר אינטרנט- http://www.kehilot-nitzanim.org.il

 

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2021 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE