בלוג

מרדכי מיתא

03/2017

פעילות: הוא עובד כרב בקהילת הר סיני במכסיקו, בבית המדרש שלו, הוא מנסה לקרב המושג של יהודי דתי ושומר תורה ומצוות בקהל של חילונים ולא כל כך שומרים באופן שיתקרבו הדעות ויהיה הבנה הדדית ביניהם, באופן שיוכלו לחיות באותה קהילה בשלום, וגם יש הרבה פעילות שיחות ושיעורים לקהל של דתיים וחרדים, שיבינו עוד זרמים בתוך היהדות ושיש סמך להם במקורות היהדות, ומנסה לשדר איך זה לגיטימי לבחור בזרמים שונים בתוך היהדות, חסיד, דתי לאומי, חרדי, מודרן אורתודוקס.
הוא מכין רבנים במכון שדוגל אותה השקפה ומזמין רבנים מכל החוגים לתרום את ידיעותיהם והשקפותיהם.

טלפון:525530051276

דואר אלקטרוני:marquitosmm@gmail.com

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2021 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE