בלוג

לשכת דוד ילין מס' 18 מפתח תקוה של הבונים החופשיים

03/2017

יעדי הארגון :

ארגון הבונים החופשים הוא ארגון אחוותי הפועל במדינות רבות בעולם ומטרתו קידום ערכי החופש, השוויון, הצדקה, האמת, העזרה ההדדית והאחדות ע"י פעילויות לשיפור רוח האדם, תוך תרומתו לעצמו, למשפחתו, לסביבתו, למדינה ולאנושות כולה.
הפעילים נקראים "אחים" דבר המצביע על מידת הקשר בינהם, ופעילותם נעשית בלשכות הקיימות במספר מקומות בארץ.
לשכת דוד ילין של בונים חופשים קדמונים ומקובלים נחנכה בשנת 1942 ע"ש דוד ילין, מנהיג, מורה, ציוני, ממחדשי השפה העברית, מקים הסתדרות המורים ועוד רבות שהיה גם בונה חופשי והנשיא הגדול של הלשכה הלאומית למדינת ישראל (הארגון שקדם ללשכה הגדולה למדינת ישראל) עד מותו.
בלשכת דוד ילין פעלו בוני וראשי הישוב בפתח תקוה שעשו לטובת האחווה בינם ולטובת היישוב בעיר.
רוח זו נשתמרה מאז ועד ימינו, כשהיום חלק מהפעילים הם מבני האחים המייסדים.
פעילי הארגון מתאספים לפעילות טקסית אחת לחודש ולפעילויות חברתיות ופעילויות לעזרה ותרומה עפ"י צורך.
לשכת דוד ילין מקדמת את ערכי המוסר באדם ע"י פעילותה הכולל חלק טקסי וחלקים של לימוד, חניכה, חברה ועזרה לזולת.
במסגרת זו ממלא הארגון צורך בקרב אנשים המעוניינים לפתח את ערכי המוסר שלהם, תוך פעילות רוחנית ועזרה מעשית.
לשכה זו עשתה וממשיכה לעשות לטובת הכלל ועושה ותורמת לכל אורך השנה לילדים נזקקים בגנים ובבתי הספר בפתח תקווה עפ"י תאום עם העירייה.

 

 

 

טלפון: 050-7633145

דוא"ל : zvipre@gmail.com

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2021 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE