בלוג

כתף לכתף

03/2017

מטרות הארגון:

הארגון מפתח ומפעיל תכניות חדשניות בקידום והובלת משפחות בתהליכי שינוי ממצבים של משבר ועוני לצמיחה ועצמאות. ייחודה של העמותה הוא הפתרון ארוך הטווח והמעמיק שהיא מציעה למשפחות בהתאם למודל ייחודי שהעמותה פיתחה שהוא מודל חדשני בתפיסת הנזקקות והעוני – מודל אימוני-רב מימדי והוליסטי באמצעות ליווי אישי על ידי מנחה משפחה למשך שנתיים. העיקרון המרכזי במודל העבודה הוא תפיסה הוליסטית של כלל הצרכים במשפחה ובניית תהליך מוכוון תוצאות בארבעה צירי עבודה מרכזיים מול המשפחה: איכות חיים, ניהול כלכלי, חינוך ותעסוקה.
ההתערבות מתייחסת לכלל הצירים והמערכות המשפיעות על חיי המשפחה ומתקיימים בניהם קשרי גומלין בעלי משמעות מכריעה אחד על השני.
התהליך מוכוון לייצר שינוי תפיסתי בקרב המשפחות ללקיחת אחריות חזרה על חייהן ולייצר שינוי משמעותי.
הארגון פועל בפריסה ארצית במגוון אוכלוסיות מהקשת החברתית הישראלית ונותן מענה ייחודי המסייע למשפחות לצאת ממעגל המצוקה והעוני ללא קשר למוצא,מין ודת. הפעילות הינה פעילות פרטנית כאשר לאחר שנה של ליווי מתקיימים מפגשים קבוצתיים ונוצרת קבוצה משמעותית מחוזקת ויחד מפעילים פרויקטים קהילתיים לטובת חיזוק הקהילה , המשפחות והילדים. הארגון פועל יום יום על מנת לייצר הזדמנות לכל אדם לצאת ממעגל העוני ולשנות את מהלך חייו על אף נקודות המוצא השונות והרקעים השונים מהם מגיעים המשפחות.

טלפון- 0722203472

דוא"ל- rivki@katef.org.il

כתובת אינטרנט- http://www.katef.org.il

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2021 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE