בלוג

יוסף אדירי

03/2017

פעילות:סי פעיל חברתי בקדימה מזה שני עשורים. בתחילה פעל עם נוער בסיכון, ובשנת 2008 הסדיר הפעילות והקים מיזם התנדבותי לצמצום פערים וקידום בני נוער לאזרחות טובה ומעורבות חברתית. הארגון מושתת על פעילות התנדבותית של אזרחים בישוב המבוססת על מנהיגות ורצון לנתינה תוך מתן דוגמה אישית. יוסי הגדיר, מיישם וסוחף אחריו רשת של חונכים ומתנדבים עם בני נוער משכבות חלשות – ממעמד סוציו אקונומי נמוך, לקראת/אחרי פליטה ממוסדות חינוך. בהמשך יותר מוסדה הפעילות דרך מסגרת "ידידות צהלה".
המטרות שיוסי הציב ומממש אחדות יישובית דרך:
חינוך לערכים,
ציונות ואהבת הארץ.
טיפוח סובלנות ומעורבות חברתית.
טיפוח מנהיגות.
חינוך לאזרחות טובה ותרומה למדינה

טלפון:0527380861

דואר אלקטרוני:yosefadiri08@gmail.com

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2021 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE