X
ארגון נייד מהות הפעילות תאריך שעה מיקום מ.משתתפים
מנהל חברה ונוער צפון 052-2596454 מפגש הקהל עם מועצות תלמידים דרוזים ובדוואים, מעגלי שיח בהובלת החמ"ד בשעה 18:00 כנס ברונסבטריון בעכו . בפעילות תנכח איריס איפרח ויתקיים מופע אומנותי 17.5.17 17:00 עכו 150
מנהל חברה 052-5257771 -מפגש יוצאים להדרכה בחיפה - פעילות של שכבת ט' ומעגלי שיח 7.6.17 - חיפה 500
מנהל חברה ונוער מחוז חיפה 054-4706033 מפגש מועצות תלמידים חיפה 7.6.17 חיפה 200
קהילת הדר 054-2374613 הפנינג בקהילת הדר 7.6.17 שכונת הדר ,חיפה
מתנ"ס שלומי 050-6450238 הכרות עם נשות העדה הצ'רקסית בריחניה 29.5.17 ריחניה 30
מתנ"ס קצרין 058-5602533 גשר פוגשים נוער
רשת המתנ"סים עכו 054-9496323 מפגש בין דתיים וחילוניים - שיח על חגים בקהילה 7.6.17 מתנ"ס בית היימן 25
מתנ"ס חצור 050-7289628 קבלת שבת משותפת 9.6.17
מתנ"ס תמרה ומתנ"ס ליאובק 04- 9946628 בני נוער בגיל תיכון משני בתי הספר נפגשים לסעודת רמאדן משותפת בתמרה 1.6.17 מתנ"ס תמרה -חיפה
מתנ"ס עיר ימים נתניה 050-2225421
כפר ורדים פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 80
קריית שמונה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
בית שאן פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
צפת פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
רמת ישי פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 90
נהריה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
עכו פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
כרמיאל פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
נצרת עילית פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
כסרא-סמיע פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 60
מג'אר בית ג'אן פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 60
סאג'ור פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 60
טובא זנגריה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 50
ביר אל מכסור פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 60
מועצה אזורית גליל פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 55
מגדל העמק פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 80
טכניון מפגש אגודת סטודנטים וסגל 1.7.17 50
טכניון אירוע אחדות 1000
המשרד לשוויון חברתי מפגש בין דורי -שכבה ח' של בית הספר עירוני ג' חיפה פוגשים אזרחים וותיקים לפעילות משותפת 6.6.17 מרכז יום -"בית אברהם"- חיפה 50
בני עקיבא מחוז חיפה 0524527787 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. 23.5.17 סניף זכרון יעקב 85
בני עקיבא מחוז חיפה 0549436364 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. 23.5.17 סניף חדרה גני אלון 80
בני עקיבא מחוז חיפה 0528772055 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. 23.5.17 סניף פאר חיפה 80
בני עקיבא 0549729406 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. 23.5.17 סניף קריית ים 90
בני עקיבא -מחוז צפון 0526091547 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. 28.5.17 סניף קריית שמונה 90
בני עקיבא -מחוז צפון 0543488509 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. סניף חצור 60
בני עקיבא -מחוז צפון 503881848 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. סניף נצרת עילית 80
בני עקיבא -מחוז חיפה 0503881848 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. 18.5.17 סניף טירת כרמל 50
בני עקיבא -מחוז צפון 0532220304 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. 18.5.17 סניף בית שאן 60
בני עקיבא -מחוז חיפה 0545554911 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. סניף נהריה רמב"ם 100
בני עקיבא -מחוז צפון 54605201801 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. 22.5.17 סניף צפת דרום 80
עקיבא -מחוז חיפה 0547295883 שבוע "סיפור על הדרך"- מפגש עם סיפורה הציוני של קהילת יהודי אתיופיה שמסרה את נפשה למען הגשמת החלום. 23.5.17 סניף קיסריה 90
המשרד לשוויון חברתי 8.6.17 מרכז יום לקשיש קרית שמונה
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנית שח"ם 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 תיכון דתי לוינסון 90
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אלישבע פרדס חנה 120
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנית אמונה פרדס חנה 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 מפתן"אופק" קרית ים 110
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבה תיכונית קרית אתא 60
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבה תיכונית קרית אתא 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אריאל טירת כרמל 90
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 צביה חיפה 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנית שח"ם 70
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבת קרית שמואל מחיפה 60
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבת אמית צפת 100
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבתית המתמיד דרכא קרית שמונה 120
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנית צפת 60
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנית דרכא קרית שמונה 70
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 צביה מעלות 90
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 צביה מעלות 100
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אמית חצור הגלילית 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 חט"ב בנות אולפנית טבריה 90
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנית אורט טבריה 100
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת הראל נהריה 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבת אביר יעקב נהריה 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אמית עכו 75
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אורט פסגות - תיכון דתי ישראלי 110
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת בני עקיבא מירון 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 כפר הנוער תום 100
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנא כפר פינס 70
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבת כפר הראה 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 תו"מ חרב לאת 80
X
ארגון נייד מהות הפעילות תאריך שעה מיקום מ.משתתפים
מתנס עיר ימים נתניה 050-2225421 מפגש בית בתי ספר- קרליבך ממלכתי-דתי פוגשאת חפר ממלכתי מרכז 90
רשת מתנסים לוז 054-2258958 נשים פוגשות נשים- חרדיות ,דתיות ,חילוניות מדברות . 18.6.17 אשכול הפיס אורט לוד 200
מגוונים רמת השרון 050-7744835 פעילות עם בני נוער ישראלים ותיקים ממה"ש ויוצאי העדה אתיופים - מזרח נתניה. כולל סדנא, מוזיקה וארוחת ערב 7.6.17 17:30 מועדון כאבריה-רמת השרון 35
מתנס רמת שקמה -רמת גן 050-4020870 מפגש נשים -חרדיות וחילוניות מדברות
עמישב 050-7841967 פעילות לגמלאים נכים 26.6.17 מתנ"ס עמישב 80
הרצליה 050-6656533 דתיים וחילוניים מדברים מתנ"ס הרצליה 80
מתנ"ס עיר ימים נתניה 050-2225421 מפגש נשות נורדאו ונשות קהילת פולג - 22.5.17 מתנ"ס קרית נורדאו
עמותת הלב מבין- כולל ללימוד רבנות בירושלים מפגש עם סטודנטים מירושלים
עיריית ירושלים טורניר כדורגל ילדי אגודות בית"ר ירושלים, הפועל קטמון ובית"ר נורדיה בנושא אחדות ישראל 7.6.17 ירושלים 300
המינהל לחינוך התיישבותי משואה-יד יצחק סמינר מועצת תלמידים בנושא אחדות ישראל 8.6.17 16:30-18:30 משואה-יד יצחק 300
כפר סבא פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
רעננה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
ראש העין פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 100
כוכב יאיר פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 90
אריאל פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
אלקנה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 80
אורנית פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 60
רמלה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
לוד פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 120
ראשון לציון פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
שוהם פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 100
אלעד פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 80
נס ציונה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 60
קריית עקרון פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
גדרה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 80
יבנה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 80
רחובות פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 150
גבעת שמואל פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 90
זמר פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 60
קלנסואה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 60
טייבה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 80
טירה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 70
גלגוליה פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 70
כפר ברא פעילות בהובלת מועצת התלמידים 7.6.17 60
מתנ"ס פרדס כ"ץ ערב נשים מכל הקהילות - הקרנת הסרט "סופת חול" ודיון 7.6.17 20:00 מתנ"ס פרדס כ"ץ 60
מתנ"ס גבעת אולגה שיח משותף- דתיים חילוניים מבוגרים ונוער 19.6.17 מת"נס גבעת אולגה 100
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 גבעת וושינגטון 75
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 בית הספר העל יסודי קבוצת יבנה 75
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אמי"ת בנות מודיעין 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אמי"ת דביר 70
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אמית איתן מעלה אדומים 100
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת תאיר 120
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת רעיה 60
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת רעיה 75
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 קרית נוער ירושלים 105
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת טליה 75
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ארץ הצבי 110
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 מקיף ממ"ד ראשל"צ 75
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 נתיבי נועם דרכא 120
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת נחלה אלעד 90
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת צביה רבבה 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת צביה לוד 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבת סני עקיבא רעננה 75
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 גבעת שמואל 100
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבת אלקנה 60
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת זבולון 90
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 תיכון איתן רמלה 75
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 שלהבת שוהם 90
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אמי"ת המר רחובות 90
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ולפנת רעות 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנת נווה שרה הרצוג 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 יב"ע נתניה 75
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 אולפנית תל אביב 100
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 צביה הרצליה 120
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבה תיכונית שעלבים 75
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבת מקור חיים 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ישיבת בני חיל קדומים 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 ריגלר 120
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 צביה בני ברק 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 7.6.17 דרכא בית וגן בת ים 70
X
ארגון נייד מהות הפעילות תאריך שעה מיקום מ.משתתפים
שער הנגב 054-6755301 דרום 10:00 דרום 700
עמותת אג'יק מפגש ילדים בדואיים ויהודים 6.7.17 17:00 באר שבע 300
המשרד לשוויון חברתי סטודנטים למען אזרחים וותיקים 4.6.17 מועדון גיל הזהב-שכונת רמות באר שבע
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 6.7.17 ישיבת נווה הרצוג 100
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 6.7.17 אמי"ת י' אשדוד 80
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 6.7.17 ישיבת אמית באר שבע 60
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 6.7.17 נריה בנות שדות נגב 120
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 6.7.17 צביה שדות נגב 110
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 6.7.17 תיכון באר עמ"י 90
חמ"ד "יום מתוק"-נערים ונערות מפיצים אחדות וממתקים בסביבתם 6.7.17 ישיבת "בית יהודה" כפר מימון 90