בלוג

אפשר אחרת

03/2017

מטרות ארגון:

החברה הישראלית מאופיינת על ידי שסעים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. השסע העמוק ביותר הוא בין אזרחי ישראל הערבים והיהודים. אחד הביטויים של הנתק, ולעיתים, העוינות, בין שתי אוכלוסיות אלה הוא היעדר הזדמנויות ומסגרות שיאפשרו מפגש משמעותי ביניהן. עמותת "אפשר אחרת" שמה לה למטרה ליצור ולפתח היכרות קרובה ודו-שיח משמעותי בין תלמידים ערבים ויהודים ככלי להפחתת עוינות, טיפוח סובלנות, ובניית אמון בין שתי הקבוצות. עד כה, ובמהלך 18 שנה, העמותה הפעילה את תכניתה, "אזרחות משותפת", בכ-40 רשויות.
התכנית "מזווגת" בין צמדים של בתי ספר יהודים וערבים ומפעילה תכנית ארוכת טווח שיוצרת פלטפורמה בית ספרית להיכרות הדדית עם תרבותה וההיסטוריה של כל קבוצה בעזרת תוכנית חינוכית המחברת בין תלמידים, הורים וצוותי חינוך בכל זוג בתי ספר.

טלפון- 035493859

דוא"ל- info@anewway.org.il

אתר אינטרנט- http://www.anewway.org.il

 

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2021 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE